Formuláře ke stažení

AUTOŠKOLA OLOMOUC

Jiří Mariánek s.r.o.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
Žádost o přijetí k výuce a výcviku
Žádost o přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Podrobné informace ke skupinám vozidel
Osvědčení BOZP
Přihláška na školení řidičů
Seznam účastníků pravidelného školení
Akreditace k provozování výuky a výcviku - školení řidičů
Koncese Autodoprava
Ceník školení ADR